• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: prawo

Dwie manifestacje odbędą się dzisiaj o godz. 16 w Radomiu: organizacje feministyczne organizują na pl. Corazziego w rocznicę ubiegłorocznej ogromnej manifestacji kobiecej Czarny Wtorek, a działacze pro-life pikietę antyaborcyjną na pl. Konstytucji.

Formalności nie są jednoznacznie określone. W związku z tym trudno jasno zweryfikować, czy potrzebne jest pozwolenie na budowę, czy też wystarczy samo zgłoszenie. Powodem zaistniałych rozbieżności jest ustawa, którą można różnorako interpretować.

Blisko 40 kierunków studiów oferuje w roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Wśród nowości są: kierunek wokalno-aktorski i prawo (od ubiegłego roku). Uczelnia czeka też na pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na uruchomienie od jesieni medycyny.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego zmienił nazwę. Od dnia 1 kwietnia nosi nazwę
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego zmienił nazwę. Od dnia 1 kwietnia nosi nazwę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Nie tylko kierunek lekarski, ale także wokalno-aktorski chce uruchomić od najbliższego roku akademickiego Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Tak ambitne plany ma prof. Zbigniew Łukasik, który wygrał wybory na rektora na kadencję 2016 – 2020.

Komitet Obrony demokracji zawiązał się w Radomiu. Jego członkowie zapraszają do współpracy wszystkich, „którzy podzielają nasze wartości i chcą się przeciwstawić wszelkim próbom łamania Konstytucji RP i ograniczania demokracji w naszym kraju”.

Prawo i medycynę chce uruchomić Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Otwarcie pierwszego z kierunków to już tylko formalność.

Od 4 marca, w każdą środę w godz. 16 – 18, prawnicy i specjaliści będą udzielać bezpłatnych porad w biurze Polskiego stronnictwa Ludowego.