Tag: zwolnienie

Sąd nie zgodził się z argumentacją Józefa Bakuły i nie przywrócił go, tak jak ten tego oczekiwał, na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. W ocenie składu orzekającego, właściwszym trybem rozwiązania stosunku pracy byłoby zwykłe, a nie dyscyplinarne wypowiedzenie. Wyrok nie jest prawomocny.

Miasto chce pomóc radomianom, którzy udostępnili miejsca w swoich domach dla uchodźców z Ukrainy. Ma to być zwolnienie z podatku od nieruchomości do końca tego roku, na czas rzeczywistego zakwaterowania uciekinierów ze wschodu.

Szpital na Józefowie zwolnił z pracy prof. Leszka Markuszewskiego, szefa Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych. To wynik kontroli, jaką w MSS przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 roku albo za grudzień 2020 i styczeń 2021 roku oraz za luty br. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia. – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Były dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu domaga się przywrócenia do pracy i zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez niej. Sprawą żądań Józefa Bakuły będzie zajmował się wydział pracy Sądu Rejonowego w Radomiu, do którego były szef pośredniaka złożył pozew przeciwko staroście radomskiemu.

Ostateczny koniec sporu sądowego pomiędzy byłym sekretarza miasta Rafałem Czajkowskim a prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim. Sąd Okręgowy w Radomiu oddalił w całości apelację byłego urzędnika magistratu. Wyrok jest prawomocny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Radomiu, w której radni nie wyrazili zgody na zwolnienie z pracy radnej Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz. Uchwałę zaskarżył do WSA Wojewódzki Urząd Pracy; radna jest dyrektorem radomskiej filii WUP. Nie wiadomo jeszcze, czy rada złoży do NSA skargę kasacyjną.

Radna Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz – dziś w nowym klubie bezpartyjnych, wcześniej w PO – jest dyrektorem radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy. O wyrażenie zgody na jej zwolnienie wystąpił szef urzędu z Warszawy. Jednak radni byli temu przeciwni; kilkoro z nich nie wzięło udziału w głosowaniu, opuszczając salę obrad.

Dyrektor WUP w Warszawie chce zwolnić z pracy Katarzynę Pastuszkę-Chrobotowicz, która szefuje radomskiej filii urzędu i jest radną miejską w Radomiu. – To zbydlęcenie i decyzja polityczna, bo Platforma boi się, że przegra wybory – ocenia przewodniczący rady miejskiej Dariusz Wójcik.

Katechetka, która na lekcji religii w piątych klasach PSP nr 34 opowiadała dzieciom o drastycznej aborcji została zwolniona z pracy. Taką decyzję podjął wydział katechetyczny kurii biskupiej.