Ukazał się „Słownik gwarowy ziemi radomskiej”. Zawiera 2,5 tys. wyrazów hasłowych

7 lutego 2023

„Słownik gwarowy ziemi radomskiej” autorstwa Mariana Kwietnia, regionalisty, społecznika, miłośnika kultury ludowej wydał Narodowy Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Publikacja jest zbiorem leksyki wsi położonych w gminach Jedlińsk i Jastrzębia. Zwiera 2,5 tys. wyrazów hasłowych.

 

fot. Materiały prasowe (NIKiDW)

 

Autorowi udało się również poznać i utrwalić gwarowe słówka z powiatów: radomskiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, kozienickiego, białobrzeskiego i opoczyńskiego.

Zbiór słownictwa zebrany przez Kwietnia ma charakter amatorski. Celem publikacji jest ocalenie od zapomnienia mowy naszych przodków, wyrażenie dla nich szacunku. To dla autora pewnego rodzaju powrót do lat dziecinnych. Z dużym sentymentem przypomina on słowa, którymi posługiwali się jego rodzice, dziadkowie, a które obecnie wyszły już z powszechnego użycia.

Słownik jest też ważnym elementem polskiego dziedzictwa, służy popularyzacji wiedzy na temat małej ojczyzny, a przede wszystkim specyficznego dla nich języka ludowego.

Publikacja zawiera około 2500 wyrazów hasłowych. Ich tematyka dotyczy różnych zagadnień np. pracy na polu, gospodarstwa rolnego, domowego, kuchni, rzemiosła. Każde z nich opatrzone jest definicją oraz cytatem z gwary będącym przykładem użycia danego słowa lub wyrazu związkowego. Wyrazy hasłowe i cytaty są zapisane tak, jak się je wymawia. Uwzględnia więc charakterystyczne dla pogranicza małopolsko-mazowieckiego cechy gwarowe. Niektóre hasła zostały zilustrowane materiałem ikonograficznym.

Słownik gwarowy ziemi radomskiej stanowi ważny dokument źródłowy o życiu mieszkańców wsi radomskiej w przeszłości i kulturze ludowej tego regionu.

kat

Tags