W Krzyżanowicach trwa budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

7 stycznia 2022

Pierwsze w powiecie radomskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstaje w Krzyżanowicach koło Iłży. Nowa placówka ma zapewniać wszechstronne wsparcie i opiekę dorosłym osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym

 

fot. Starostwo Powiatowe Radom

 

– Zanim podjęliśmy decyzję o budowie, zdiagnozowaliśmy potrzeby. Okazało się, że w powiecie radomskim od zaraz potrzebuje takiego wsparcia 250 – 300 osób. Pobyt w Centrum będzie miał charakter rotacyjny, w turach około trzymiesięcznych i może objąć około 100 osób rocznie. Rekrutacja będzie prowadzona przy współudziale gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji społecznych, działających w środowisku osób niepełnosprawnych – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

Dwie części ośrodka

Nowy, parterowy budynek powstaje w Krzyżanowicach koło Iłży niedaleko drogi krajowej numer 9. Obiekt będzie mieć powierzchnię około 730 m kw i zostanie podzielony na część dzienną oraz mieszkalną. W części dziennej mieścić się będą m.in. pracowanie artystyczna i kulinarna oraz sala ćwiczeń. Podopieczni będą mogli wypoczywać w pokoju dziennym obok jadalni. Ta zostanie połączona bezpośrednio z pomieszczeniem przyjmowania dostaw cateringowych i rozdzielnią posiłków. Od strony wejścia głównego przewidziano szatnię i łazienki dla mieszkańców.

Część mieszkalna to osiem jednoosobowych pokoi wraz z łazienkami.

Wykonawca, radomska firma Skadar, ma czas na zakończenie budowy do końca listopada. Potem ośrodek ma być wyposażany w meble oraz  sprzęt.

Pomoc na różne sposoby

Centrum będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Spośród ogólnej liczby podopiecznych 15 osób ma korzystać ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego (przez 8 godzin dziennie w ciągu pięciu dni roboczych), zaś osiem otrzyma wsparcie w formie całodobowego zamieszkania przez siedem dni w tygodniu.

Dodatkowo placówka zapewni swoim mieszkańcom bezpłatne wyżywienie, a także codzienny bezpłatny transport osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do centrum i z powrotem.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Solidarnościowego, które obejmuje także finansowanie działalności placówki. Usługi wplacówce mają ruszyć w 2023 r.

Według wstępnych szacunków, PCOM w Krzyżanowicach będzie zatrudniać ponad 20 osób, w tym wykwalifikowanych opiekunów i asystentów osób z niepełnosprawnościami, psychologa, fizjoterapeutę, pielęgniarki, personel administracyjny oraz pomocniczy.

Całkowity koszt budowy oraz wyposażenia centrum ma wynieść niewiele 4 mln 238 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wynosi niecałe 3 mln zł, a środki własne powiatu radomskiego to ponad 1 mln 256 tys. zł.

bdb

 

Tags