Żółkiewskiego powinna zostać drogą krajową. Radni nie zgodzili się z projektem ministra infrastruktury

27 kwietnia 2021

Radomscy radni nie zgadzają się, by ul. Żółkiewskiego od ul. Warszawskiej do al. Wojska Polskiego przestała być odcinkiem drogi krajowej nr 9 i negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w tej sprawie. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za ustanowieniem początku drogi krajowej nr 9 w węźle drogi krajowej S7 Radom Północ.

 

fot. Łukasz Wójcik/UM Radom

 

Rada miejska podzieliła opinię, że błędem jest przyjęcie, by odcinek ul. Żółkiewskiego przestał pełnić funkcję drogi krajowej i stał się zbędny w sieci dróg krajowych. Władze uważają, że oddanie do użytkowania obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr S7 w żaden sposób nie wpłynęło na zmianę obsługi ruchu generowanego przez wschodnie i południowo-wschodnie rejony kraju w przestrzeni radomskiego węzła drogowego. Miejski odcinek drogi krajowej nr 9 jest korytarzem międzynarodowej drogi nr E371. To logiczne odgałęzienie od szlaku E77. Rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury spowodowałoby, że przerwane zostałoby połączenie dwóch dróg międzynarodowych.

Nie bez znaczenia jest również - co zawiera uzasadnienie uchwały - kwestia przyszłej obsługi komunikacyjnej powstającego portu lotniczego na Sadkowie. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra infrastruktury, dojazd do lotniska najkrótszą i najdogodniejszą trasą z północy kraju, od strony Warszawy, będzie się odbywał drogą wojewódzką od węzła Radom Północ do ronda Narodowych Sił Zbrojnych (tzw. kozienickiego) i ul. Żółkiewskiego będącą wedle proponowanych rozwiązań drogą gminną. W ocenie władz miasta jest to rozwiązanie „skrajnie niekorzystne zarówno dla pasażerów, jak i rozwoju Portu Lotniczego oraz sprzeczne z przyjętymi standardami obsługi międzynarodowych portów lotniczych”- czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: UM Radom

Tags