Adres dla dłużników

8 stycznia 2007

Budynek z tymczasowymi lokalami dla eksmitowanych mieszkańców jest prawie gotowy. Remont obiektu przy ul. Energetyków dobiega końca, a pierwsi lokatorzy przeprowadzą się tam w styczniu przyszłego roku.

Budynek socjalny W dawnych pomieszczeniach biurowych Elektrociepłowni po adaptacji znajdzie się ponad 30 mieszkań o statusie lokali tymczasowych. Ich standard określają stosowne przepisy. – Chciałem przypomnieć, że są to mieszkania na czas eksmisji, dopóki miasto nie przydzieli lokalu socjalnego – wyjaśnia prezes Eugeniusz Jacek Woźniak.-  Jeśli mieszkańcy zechcą zostać tam dłużej, będą musieli podpisać umowę najmu i płacić regularnie czynsz.

Spółdzielnia już wytypowała przyszłych lokatorów budynku.  - Są to osoby, które mają największe długi i wobec których sąd orzekł eksmisję – dodaje prezes. – Niektórzy prosili nas jeszcze o zwłokę deklarując uregulowanie swoich  zobowiązań. Do tych próśb przychyliliśmy się.

 Dłużnicy są winni spółdzielni prawie 3 mln zł. - Gdyby nie te zaległości, bylibyśmy na plusie – dodaje prezes.

Najwyższe zadłużenie ma mieszkaniec winny spółdzielni  99 371,78 zł ( w tym zaległość podstawowa - 69 578, 38 zł, odsetki - 29 793, 40 zł). Spośród wszystkich mieszkańców, opłat eksploatacyjnych nie płaci  2979 osób, wielu - od 15 lat. Wyroki eksmisyjne to z kolei problem 110 rodzin, w tym 67 posiada prawo do lokalu socjalnego.

 

Reklama