Dwa ważne adresy na Południu

10 czerwca 2007
Czarnoleska 23 oraz Parysa 3 to dwa adresy bardzo ważne w tym roku dla SM Południe.Jedenastopietrowy budynek w jednostce „A” i pięciokondygnacyjny z usługami w parterze w jednostce „G” jako pierwsze zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. Cały projekt, obejmujący wszystkie bloki byłby realizowany w ciągu najbliższych 8 - 10 lat. Paryska 3


- Musimy zadbać, by droga energia nam nie uciekała. Termomodernizacja polega właśnie na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują zatrzymanie ciepła. Robi się to dodatkowo ocieplając blok oraz usprawniając instalację ogrzewania i ciepłej wody – uzasadnia potrzebę zmian wiceprezes SM Południe Włodzimierz Bąk.

Prace będą realizowane w oparciu o ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, która obowiązuje od 1999 roku. - Intencją tej ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w oszczędnościach powstałych w wyniku przeprowadzenia przedsięwzięcia – tłumaczy prezes SM Południe Waldemar Walczuk.

W praktyce oznacza to, że realizujący prace termomodernizacyjne spłaca 75 proc. kwoty wykorzystanego kredytu. Jednocześnie spółdzielnia może otrzymać z budżetu państwa pomoc w postaci premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25 proc.kredytu.Zanim jednak spółdzielnia skorzysta z tych wszystkich udogodnień musi spełnić pewne warunki. Przede wszystkim powinna wykonać tzw. audyt energetyczny budynku, który określi koszty modernizacji i zakres prac, gwarantujących osiągnięcie oszczędności zapotrzebowania na ciepło w wysokości minimum 25 proc. Dopiero potem Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać premię termomodernizacyjną, a bank BISE udzieli kredytu, - dodaje W. Walczuk. Czarnoleska 23

Bloki przy ul. Parysa 3 i ul. Czarnoleskiej 23 zostały wybrane jako pierwsze do remontów nieprzypadkowo. Akurat w nich straty ciepła, a co za tym idzie koszty ogrzewania są największe, a zadłużenia czynszowe niskie. Przy okazji budynki te uzyskają kolorowe, trwałe elewacje, co z pewnością przyczyni się do poprawy estetyki osiedla.


Ile będzie kosztować termomodernizacja i czy lokatorzy będą musieli dołożyć do niej z własnej kieszeni?
Oszacowano, że za kompleksowy remont budynku przy ul. Parysa trzeba zapłacić prawie 380 tys. zł. Aby sfinansować comiesięczną ratę kredytu uzyskanego na termomodernizację w wysokości 1.852 zł należałoby pobierać od każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania 69 gr. – wylicza prezes Bąk. Przyjmując, że lokatorzy ocieplonego budynku „oddają” swoje oszczędności na centrale ogrzewanie w wysokości 39 gr. z metra kwadratowego (wnoszone po zakończeniu i odbiorze robót), to do pełnego finansowania miesięcznej raty kredytu zabraknie jeszcze 30 gr.

Przed zarządem spółdzielni stanął zatem problem, skąd wziąć te brakujące 30 gr.? Czy sięgnąć po dodatkowe środki z odpisów na fundusz remontowy, czy stworzyć fundusz celowy na termomodernizację budynków? A jeśli przyjmie tę drugą możliwość, to czy 30 gr. z metra wpłacać winni wszyscy mieszkańcy osiedla (np. od 1 lipca 2007 r.), czy tylko ci, którym blok docieplono?- Problem tkwi jeszcze w tym, że Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które „nakazują” rozliczać fundusz remontowy na każdy budynek odrębnie. Konsekwencją tego musi być finansowanie modernizacji konkretnego budynku własnym, zgromadzonym funduszem remontowym – wyjaśnia Włodzimierz Bąk. - Tymczasem budynki o dużym zadłużeniu czynszowym mogą nie mieć własnego wkładu (20 - 50 proc.) na termomodernizację. Toteż, gdy te uregulowania zaczną obowiązywać, będziemy musieli zweryfikować zasady „ustawiania” kolejki budynków kierowanych do programu, które rada nadzorcza zatwierdziła na posiedzeniu 19 marca tego roku.

Problemy związane z termomodernizacją były omawiane na spotkaniach z mieszkańcami bloków przy ul. Paryskiej i Czarnoleskiej. Liczymy także na merytoryczną dyskusję na najbliższych zebraniach grup członkowskich i zebraniu przedstawicieli członków – sumuje prezes Bąk.