Obwodnica Iłży gotowa. Kierowcy mogą omijać wąskie uliczki miasteczka

22 sierpnia 2022

Od dzisiaj można już omijać Iłżę nową obwodnicą. To ponad siedmiokilometrowa trasa pozostawiająca z boku wąski odcinek drogi krajowej nr 9, z trudnym do przejechania przez ciężarówki zakrętem pod ruinami Zamku Biskupów Krakowskich w centrum miasteczka.

 

fot. GDDKiA Warszawa

 

Obwodnica długości 7,2 km jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka jest dostępna tylko poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) - węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 - Iłża Południe. 

Czasowa organizacja ruchu

Wjazd na obwodnicę od strony Radomia odbywa się na zasadach czasowej organizacji ruchu. - Połączenie dotychczasowej DK9 z nowo wybudowaną obwodnicą Iłży zostało zwężone wygrodzeniami do jednej jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747 i włączenia jej w DK9 - informuje Małgorzata tarnowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Umowa o wartości ok. 185 mln zł została zawarta w październiku 2018 r. Zadaniem wykonawcy, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, była kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży.

Będzie też obwodnica Skaryszewa

W ramach inwestycji powstało ponad 7 km jednojezdniowej drogi o zmiennym przekroju. -  Wybudowano sześć obiektów inżynierskich, dwa węzły drogowe, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesi i rowerzyści zyskali chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana została infrastruktura podziemna - wymienia Tarnowska.

Obwodnica Iłży jest pierwszą dużą inwestycją zrealizowaną w ciągu DK9 w województwie mazowieckim. Jak zapowiada GDDKiA, od Radomia do granicy z województwem świętokrzyskim zostanie rozbudowana ponad połowa z 33 km tej drogi. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie około 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa. - W październiku 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W zeszłym tygodniu (4 sierpnia) złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - wyjaśnia Małgorzata Tarnowska.

Dla kolejnych dwóch odcinków: od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży (około 12,2 km) oraz od końca obwodnicy Iłży do granicy z województwem świętokrzyskim (około 4,6 km) przygotowywana jest koncepcja programowa na rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

kat. bdb

Tags