Po wiadukcie w ulicach: Żeromskiego – Lubelska nie ma prawie śladu. Teraz trwają prace ziemne

14 listopada 2023

Tylko jedna podpora między torami kolejowymi pozostała po po starym wiadukcie łączącym ulice Lubelską i Żeromskiego. Ale i ona niebawem zniknie. – Zanim wykonawca inwestycji przystąpi do budowy dwóch nowych, równoległych wiaduktów, musi wpierw wykonać dużo istotnych prac ziemnych – wyjaśnia MZDiK.

 

Pozostało jedno przęsło (fot. MZDiK Radom)

 

Rozbiórka dotychczasowego wiaduktu rozpoczęła się w lipcu. Po około czterech miesiącach od tego momentu obiekt zniknął w całości. - Pozostały po nim tylko resztki nasypów z obu stron i... jedna podpora między torami. Wykonawca rozbierze ją niebawem, po uzgodnieniu z kolejarzami, ponieważ wymaga to tymczasowych zmian w ruchu pociągów - informuje Dawid Puton, rzecznik MZDiK w Radomiu. Podkreśla, że harmonogram inwestycji przewidywał rozbiórkę przeprawy do 15 listopada - i ten termin został dotrzymany.

Roboty w ziemi

Co się dzieje zatem na placu budowy? Równolegle trwają niezbędne prace ziemne w branżach: wodno-kanalizacyjnej (budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu w rejonie ulic Lubelskiej i Średniej), teletechnicznej (przebudowa sieci telefonicznej i budowa kanalizacji kablowej przy Lubelskiej), elektroenergetycznej (usuwanie instalacji kolidujących z nowym wiaduktem przy Siennej) i ciepłowniczej (włączenie do sieci odcinka przebudowanego ciepłociągu). - W najbliższym okresie wykonawca będzie prowadził dalsze roboty z tych branż  - zostało ich tu jeszcze sporo - oraz wykonywanie nasypów, profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy Średniej. Wcześniej nie może ruszyć budowa wiaduktów - zapewnia rzecznik.

Pod wiaduktem przystanek kolejowy

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, nad torami kolejowymi na połączeniu ulic Żeromskiego i Lubelskiej powstaną dwa nowe, równoległe obiekty o łącznej szerokości 34 m i długości około 280 m. Pod nimi wybudowany zostanie nowy przystanek kolejowy Radom Wschodni. Usprawni on dotarcie pociągami do Śródmieścia i do lotniska.

Inwestycja będzie kosztować ponad 178,8 mln zł. Część finansowana z budżetu miasta (wiadukt) to koszt około 131 mln zł, natomiast część kolejowa (peron przystanku Radom Wschodni) to niemal 48 mln złotych. Wiadukt ma być gotowy latem 2025 r., choć pierwsza z dwóch przepraw ma być otwarty nieco wcześniej. Wykonawcą zadania jest wybrana w przetargu firma Trakcja z Warszawy.

kat, bdb

 

 

 

 

 

Tags