• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: MOPS

15 września mija termin składania wniosków o stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać uczniowie mieszkający w Radomiu, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od poniedziałku, 31 sierpnia będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. Interesanci nadal nie będą wpuszczani do budynku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje już wnioski w formie elektronicznej na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Dotyczy to wniosków o świadczenia Dobry start (300+), świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. W formie papierowej wnioski będzie można składać od sierpnia.

Osoby przebywające w domowej kwarantannie, którym nie jest w stanie pomóc rodzina, mogą w pierwszej kolejności zrobić zakupy przez internet w Leclercu. Zamówione towary zostaną im bezpiecznie dostarczone do domu przez żołnierzy WOT.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu wprowadził zmiany organizacji pracy. MOPS – w miarę możliwości – wykonuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę mieszkańców. Dzisiaj przelał już na konta klientów pieniądze z tytułu przyznanych świadczeń rodzinnych

Tylko do 15 września można składać wnioski o stypendium na rok szkolny 2019/2020. Można do zrobić osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego 134 do soboty, 14 września, lub za pośrednictwem platformy e-PUAP i poczty.

Ponad 1000 wniosków o świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus i ponad 550 wniosków o Dobry start (300 plus) wpłynęło od 1 lipca do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do końca miesiąca o świadczenia można się ubiegać wyłącznie drogą elektroniczną.

Od dzisiaj, 1 lipca, można składać wnioski o przyznanie świadczenia w ramach programów Rodzina 500 plus i Dobry Start (300 plus). Ale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje je na razie tylko w wersji elektronicznej. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą dopiero od sierpnia.

Do końca marca niepełnosprawni studenci mieszkający w Radomiu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z nauką. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny realizuje program „Aktywny samorząd”

Od 1 października podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Osoba samotnie gospodarująca dostanie wsparcie, jeśli jej dochód nie przekroczy 701 zł miesięcznie. Z kolei kryterium na osobę w rodzinie to teraz 528 zł – informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.