• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: radni

Najpierw radni PiS zgodzili się, by spłacać zobowiązanie finansowe Portu Lotniczego Radom obligacjami przychodowymi, ale kiedy RIO zakwestionowała pewne zapisy uchwały, zmienili zdanie. Teraz przegłosowali zaskarżenie decyzji Izby do sądu administracyjnego. A to kosztuje już kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucają prezydentowi Witkowskiemu, że na koniec roku próbował ukryć stare zobowiązania finansowe dotyczące radomskiego lotniska. W końcu listopada zagłosowali wprawdzie, by spłacać pożyczkę obligacjami przychodowymi, ale teraz zmienili zdanie. Są przeciw. Prezydent: to polityczny cynizm.

Liczba dzieci, w tym niepełnosprawnych, rozliczanie się z podatku dochodowego w Radomiu, wiek do 35. roku życia – za spełnienie tych kryteriów mamy większą szansę wynająć mieszkanie w budynkach przy ul. Tytoniowej w Radomiu. Powstają one w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.

Za pozostawienie samochodu na kolejnych pięciu ulicach w śródmieściu Radomia będziemy musieli zapłacić. Uchwałę rozszerzającą teren Strefy Płatnego Parkowania Strzeżonego przyjęli radomscy radni. jej zapisy będą obowiązywać po 14 dniach od opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Radni Prawa i Sprawiedliwości wykonali – nie po raz pierwszy – dziwną ekwilibrystykę podczas głosowania nad projektem budżetu Radomia na 2020 rok. Najpierw przegłosowali swoje poprawki, a potem… wstrzymali się od głosu, umożliwiając przyjęcie uchwały.

Pięć kolejnych ulic znajdzie się w strefie płatnego parkowania w centrum Radomia, jeśli radni wyrażą na to zgodę. O rozszerzenie strefy – wyjaśnia prezydent, który wnosi projekt stosownej uchwały na sesję rady miejskiej – wnioskowali sami mieszkańcy. 

Podwyżki dla pracowników MOPS i DPS-ów, pomoc finansowa dla poszkodowanych w wydarzeniach Czerwca’76, wsparcie dla schroniska dla zwierząt, powrót do programu drogowego i chodnikowego – głównie takie pozycje chcą wprowadzić do budżetu Radomia na 2021 rok radni Prawa i Sprawiedliwości.

Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowują własny projekt uchwały określający kryteria najmu mieszkań w blokach powstających w ramach programu Mieszkanie Plus przy ul. Tytoniowej. – Chcemy dać równe szanse zainteresowanym – przekonują. Wiceprezydent Tyczyński żałuje, że nie zgłosili poprawek do projektu miasta podczas sesji.

Radni – nie bez zastrzeżeń i nie wszyscy – zgodzili się na emisję obligacji tzw. przychodowych, które pozwolą gminie na spłatę zobowiązań zaciągniętych jeszcze w 2015 roku przez będący teraz w upadłości Port Lotniczy Radom. Pożyczka będzie spłacana w latach 2022 – 2036.

Miasto zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strefa przylotniskowa” . Dokument ma określić przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Urbaniści chcą m.in. by ul. Lubelska stała się reprezentacyjnym korytarzem prowadzącym z centrum miasta do lotniska.