Tag: radni

Rada Miejska w Radomiu wystąpi do NIK o kontrolę budowy Radomskiego Centrum Sportu. Za przyjęciem stanowiska w tej sprawie głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości, radni Koalicji Obywatelskiej byli albo przeciw, albo wstrzymali się głosu. Według ostatniego aneksu do umowy z generalnym wykonawcą – Betonoxem- stadion piłkarski ma być gotowy z końcem maja.

– W aneksie do umowy z wykonawcą stadionu piłkarskiego przy ul. Struga jest zapis, że są to jest ostatnie pieniądze, których Betonox będzie od nas oczekiwał – zapewniał radnych prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Grzegorz Janduła. Radni zgodzili się, by dofinansować spółkę kwotą 24 mln zł pochodzącą z przesunięcia terminów spłat gminnych obligacji.

Prezydent Radomia chce, by radni zgodzili się na przesunięcie terminów spłaty obligacji komunalnych, dzięki czemu będzie możliwe dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a co za tym idzie uzyskanie pieniędzy na dokończenie stadionu piłkarskiego przy ul Struga. Chodzi o 24 mln zł. Nadzwyczajna sesja w tej sprawie odbędzie się we wtorek 17 stycznia.

Budżet Radomia na 2023 r. przyjęty. Radni Koalicji Obywatelskiej i radny niezależny opowiedzieli się za projektem zaproponowanym przez prezydenta miasta, natomiast ci z Prawa i Sprawiedliwości podzielili się: część była za, część wstrzymała się. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Stawki podatku od nieruchomości w Radomiu nie były zmieniane od 2012 r. Teraz prezydent proponuje – po raz kolejny – je podnieść, tak by były realne. Z pozyskanych w ten sposób wpływów do kasy miasta zamierza zrealizować w przyszłym roku kilka ważnych inwestycji. Czy radni się na to zgodzą? Nadzwyczajna sesja rady miejskiej w środę dzisiaj po południu.

Rodzice nie zapłacą za pobyt dziecka w radomskich żłobkach więcej niż dotychczas. Na podwyżkę nie zgodzili się radni. Przeciwko uchwale podnoszącej opłaty głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik zadeklarował, że przygotuje projekt regulacji zgodnie z którymi za opiekę w placówkach trzeba będzie wnosić stałą kwotę.

Już podczas prezentacji dziennikarzom projektu budżetu Radomia na 2023 r. prezydent Radosław Witkowski poinformował, że pieniądze, które miasto otrzymało z Polskiego Ładu na modernizację ulicy Warszawskiej chce przeznaczyć na przebudowę ul. Wolanowskiej. Dlaczego?.

Bilety komunikacji miejskiej i opłaty w strefie parkowania w górę, ale stawki za wywóz odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, za pobyt dziecka w żłobku i wynajem sal sportowych w szkołach pozostają niezmienione. Tak zdecydowali podczas dzisiejszej, chwilami bardzo burzliwej sesji, radomscy radni.

Wraca sprawa budowy ulic Piwnej i Zgodnej. Miasto tłumaczy, że nie ma szans na modernizację w tym roku, radni Prawa i Sprawiedliwości pytają prezydenta, czy stać nas na utratę ponad 2 mln zł dofinansowania, jakie inwestycja dostała z budżetu państwa. Mieszkańcy twierdzą, że polityka ich nie interesuje, chcą wreszcie żyć – prawie w Centrum Radomia – normalnie.

Ponad dwie godziny dyskusji i wrażenie, że jej merytoryczność doprowadzi do oczekiwanego finału, zawiodły. Radni PiS choć zapewniali, że rozumieją konieczność podniesienia cen biletów w komunikacji miejskiej, zagłosowali przeciwko podwyżkom. W „odpowiedzi” na tę decyzję prezydent wycofał z porządku obrad inne projekty, w tym dotyczące podniesienia opłat w strefie parkowania i za pobyt dziecka w żłobku.