Tag: współpraca

Oziory w Federacji Rosyjskiej i Homel w Białorusi – to dwa miasta, z którymi współpracę zerwał Radom. Decyzję w tej sprawie podjęli radni, którzy jednogłośnie postanowili również, że od dzisiaj ukraińscy uchodźcy mogą jeździć komunikacją miejską za darmo.

Studenci będą uczestniczyć w redagowaniu czasopisma, promować w mediach placówkę, wspomagać ją w formie wolontariatu. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu podpisały umowę o współpracy.

Monodram Andrzeja Seweryna według „Dziennika” w 50. rocznicę śmierci pisarza, spotkania literackie dla publiczności polonijnej i francuskiej – takie m.in. wydarzenia artystyczne zamierza organizować we francuskim Vence Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Autor „Ferdydurke” spędził tam ostatnie lata swojego życia.

Władze Radomia i gminy Jedlnia Letnisko deklarują chęć współpracować przy tworzeniu obszaru aktywności gospodarczej. Na terenie o powierzchni 50 ha, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, mogłyby powstawać nowe zakłady przemysłowe.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu będzie współpracował z Polską Grupą Zbrojeniową na rzecz krajowego przemysłu obronnego, m.in. w obszarach: technologicznym, diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodów oraz badań fizycznych.

Port Lotniczy Radom i Targi Kielce będą ze sobą współpracować, głównie w dziedzinie marketingu. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w terminalu lotniska na Sadkowie prezesi obu spółek i prezydent Radomia.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny i firma Thales podpisały porozumienie o współpracy . Tahles to światowy lider technologiczny na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa.