Trzej radomscy urzędnicy z zarzutami brania łapówek za ustawianie przetargów i konkursów o pracę

2 października 2017

Zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym trzem urzędnikom samorządowym z Radomia przedstawiła Prokuratura Regionalna w Lublinie. Mieli oni brać łapówki za ustawianie przetargów i wpływanie na zatrudnianie określonych osób. Sprawa dotyczy lat 2011 – 2014.

 
akta

Fot. Zdjęcie ilustracyjne

    - Pierwszemu z podejrzanych przedstawiono zarzut wręczenia funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowej w kwocie 5 tys. zł w zamian za udzielenie zamówienia publicznego ustalonemu podmiotowi gospodarczemu. Drugiemu - dwa zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w kwocie 14 tys.900 zł w zamian za udzielenie zlecenia na obsługę prawną jednostki samorządowej oraz w kwocie 7 tys. 500 zł w zamian za udział w organach spółek samorządowych, a nadto zarzut przekroczenia uprawnień poprzez wywieranie bezprawnego wpływu na zatrudnienie określonej osoby w samorządowej jednostce organizacyjnej. Trzeciemu z podejrzanych przedstawiono zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 5 tys. zł w zamian za udzielenie zamówienia publicznego ustalonemu podmiotowi gospodarczemu oraz przekroczenia uprawnień poprzez takie przeprowadzenie konkursu, by jego wynik pozwalał na zatrudnienie określonej osoby w samorządowej jednostce organizacyjnej - wymienia rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Waldemar Moncarzewski. Urzędnicy mieli - zdaniem prokuratury - dopuścić się korupcji - pierwszy i drugi w okresie od  września 2011 do grudnia 2014 roku, a trzeci - w maju do grudniu 2013 roku. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 40 tys. zł oraz zakaz opuszczania kraju. Prokuratura Regionalna w Lublinie nadal prowadzi inne śledztwo, tym razem dotyczącego przetargu publicznego na modernizację oświetlenia ulicznego o wartości 7 mln zł, ogłoszonego 16 maja 2014 roku w Radomiu, oraz przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Brzustówki. - Postępowanie przygotowawcze w zakresie obu wątków jest kontynuowane. Przewidywane jest wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie na dalszy czas określony terminu śledztwa wynikającego z ostatniego jego przedłużenia. Stan dowodowy sprawy nie pozwoli bowiem na zakończenie postępowania w dotychczasowym terminie, to jest do dnia 17 października 2017 roku - podkresla prokurator Moncarzewski. Bożena Dobrzyńska
Tags