• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Wojewoda wygasił mandat prezydenta Radomia. Witkowski: Idę do sądu

29 czerwca 2017

Wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze, w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta Radomia. Radosław Witkowski powtarza, że decyzja Zdzisława Sipiery nic nie zmienia w funkcjonowaniu miasta. Decyzję – jego zdaniem polityczną – zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

   
Prezydent: Zaskarżę decyzje wojewody do sądu

Prezydent: Zaskarżę decyzje wojewody do sądu

  Jak informuje rzeczniczka wojewody Ewa Flipiak, podstawą wygaszenia mandatu są ustalenia wynikające z zakończonego postępowania wyjaśniającego, prowadzonego po otrzymaniu zawiadomienia CBA o naruszeniu przez prezydenta tzw. ustawy antykorupcyjnej. - Z ustaleń CBA wynika, że prezydent, wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy - tłumaczy rzeczniczka. Przypomnijmy: najpierw wojewoda zwrócił się do prezydenta Radomia o wyjaśnienia i przedstawienie swojego stanowiska. - Przeanalizowano także dokumentację przekazaną przez CBA oraz materiały z sesji Rady Miejskiej. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala stwierdzić, że prezydent Radomia został nieprawidłowo zgłoszony do rady nadzorczej spółki prawa handlowego, tym samym naruszył przepisy art. 4 i 6 Ustawy antykorupcyjnej - poprzez członkostwo w radzie nadzorczej - wyjaśnia Filipiak. 19 kwietnia wojewoda zobowiązał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu prezydenta w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. Jednak - jak już pisaliśmy - rada miejska nie podjęła odpowiedniej uchwały. - Rada Miejska w Radomiu oraz prezydent mogą złożyć skargę na zarządzenie zastępcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni - dodaje Ewa Filipiak. - Decyzja pana wojewody o wygaszeniu mojego mandatu nic nie zmienia, nie ma ona wpływu na funkcjonowanie miasta. Nadal pełnię funkcję prezydenta miast - zapewniał na dzisiejszym briefingu prasowym Radosław Witkowski . - Mój kalendarz na kolejne tygodnie jest pełen różnych spotkań i żadnego z nich nie zamierzam wykreślać. Nadal wspólnie będziemy zmieniać nasze miasto i realizować najważniejsze inwestycje takie, jak Radomskie Centrum Sportu, Radomski Program Drogowy czy rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego - wymieniał prezydent. Witkowski zaznacza, że od początku podkreślał, że zasiadając w radzie nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego nie naruszył przepisów. - Bardzo dobitnie dowiódł tego prof. Michał Królikowski podczas sesji rady miejskiej 10 lutego i w obszernej analizie, którą przekazałem panu wojewodzie 11 kwietnia. Pan mecenas wskazał także, że niestety dla służb są równi i równiejsi. Podał za przykład sprawę starosty limanowskiego, który również zasiadał w radzie nadzorczej jednej ze spółek, a wobec którego wojewoda małopolski nie zastosował środków nadzoru - mówi Radosław Witowski. Twierdzi, że to tylko "pokazuje kontekst polityczny całego przedsięwzięcia". Prezydent Radomia zapowiedział, że zaskarży decyzję pana wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeśli okaże się to konieczne, to skieruje sprawę także do Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Wierzę w niezawisłość sądów i ze spokojem będę oczekiwał na rozstrzygnięcie sprawy - deklaruje Radosław Witkowski. Prezydent odniósł się również do wypowiedzi wicewojewody Artura Standowicza, który powiedział, że prawnicy bezsprzecznie dowiedli złamania przez Witkowskiego prawa. - Otóż w polskim systemie prawnym o bezsprzeczności decydują sądy powszechne, a nie politycy. Dlatego dzisiejszą decyzję traktuję jako kolejną, polityczną i swych racji będę dochodził przed sądem - zapowiedział prezydent. Bożena Dobrzyńska
Tags