• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Zapytaja radomian, czy chca ograniczenia handlu w niedzielę

22 października 2013
Będą jednak konsultacje społeczne w sprawie pracy placówek handlowych w niedzielę. Chcą tego radni; przedstawiciele wszystkich klubów zgodzili się w tej kwestii. Stosowny projekt uchwały będzie omawiany na najbliższej sesji.
 

Przypomnijmy, podczas ostatniej sesji, radni zdecydowlai o wycofaniu uchwały, która zakładała, że sklepy w Radomiu będą czynne w niedziele jedynie do godz. 12. Szef klubu radnych PiS Jakub Kowalski wnioskował, by - przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie - przeprowadzić jeszcze konultacje społeczne. Później jednak z tego pomysłu wycofał się, ponieważ radni zgodzili się, by nad uchwałą jeszcze popracować. Wiele spornych kwestii budziło to, czy ograniczenie pracy handlu w niedzielę przez radę, nie spowoduje że uchwała ta zostanie zaskarżona, np. w trybie nadzorczym przez wojewodę.

- Zmieniłem zdanie - poinformował nas Jakub Kowalski.- Dziś jestem pewny, że wycofanie się z pomysłu konsultacji społecznych w sprawie ograniczenia godzin pracy radomskich placówek handlu detalicznego w niedzielę było błędem, który uda się jednak naprawić. Jak dodaje, dokonał analizy orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego odnośnie wykładni i stosowania art. XII ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, która upoważnia radę gminy do wydania uchwały w sprawie określenia dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych.

Zdaniem Kowalskiego, dla ważności uchwały w sprawie określenia dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego kluczowa jest kwestia czy została ona podjęta ze względu na ważny interes społeczny.

 

- Sąd Najwyższy w wyroku z 13 czerwca 2002 r. stanął na stanowisku, że „określenie czasu i dni otwarcia placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności należy do kategorii zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, przy czym wspólnota ta nie może być utożsamiana jedynie z konsumentami usług i towarów nabywanych w tych zakładach i placówkach, bowiem należą do niej również osoby prowadzące za ich pośrednictwem działalność gospodarczą. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oznacza w takim wypadku rozważenie i wyważenie interesów tych grup społecznych z uwzględnieniem warunków miejscowych, przy poszanowaniu zasad i reguł, o których była mowa wyżej” - tłumaczy radny.

Jakub Kowalski przekonuje, że "nie ma lepszego sposobu na prawidłowe wyważenie przeciwstawiających się interesów różnych grup społecznych w gminie, niż przeprowadzenie konsultacji społecznych, podczas których  grupy te będą mogły przekonywać do swoich racji mieszkańców Radomia, a radomianie tworzący wspólnotę samorządową, odpowiedzą w powszechnych konsultacjach na pytanie czy są za ograniczeniem godzin handlu w niedzielę".

 

(bdb, kat)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *