• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: matura

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza na kolejne odcinki programu „Kwadrans do matury”. Tegoroczne, nowe części poświęcone są „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, poezji Wisławy Szymborskiej i prozie Brunona Schulza.

Radomska młodzież osiągnęła lepsze wyniki na egzaminie dojrzałości, niż jej koledzy w kraju. To rezultaty powyżej średniej krajowej i średniej w województwie mazowieckim. Maturę zdało ponad 81,6 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych.

– Najgorsza była niepewność, co do tego czy matura będzie, a jeśli tak, to kiedy – twierdzą abiturienci Zespołu Szkół Elektronicznych, którzy dzisiaj przystąpili do egzaminu dojrzałości. We wszystkich szkołach średnich w Radomiu jest ich około 2, 5 tys.

Nie było „Lalki”, ani „Wesela”, tylko Mickiewicz i Świrszczyńska. Ale maturzyści nie narzekali – nasi rozmówcy przyznawali, że egzamin nie był trudny. – Jesteśmy zadowoleni – zapewniali abiturienci Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

Stres, nerwy i oczekiwanie. O godz. 9 w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczął się egzamin dojrzałości. W regionie radomskim przystępuje do niego 8 tys. maturzystów, w samym Radomiu natomiast 2 tys. 810 młodych ludzi. Maturzyści zaczynają od języka polskiego.

„Praca: pasja czy obowiązek?” – tak brzmiał tytuł rozprawki, którą mieli napisać maturzyści podczas dzisiejszego egzaminy z języka polskiego. – Łatwy, bo można odnieść się do wielu lektur, a nawet „polać trochę wody” – oceniają młodzi ludzie.

Oni już wiedzą, my dowiemy się najwcześniej po godz. 11, kiedy pierwsi maturzyści wyjdą z sal szkolnych. Tematy z języka polskiego – ten przedmiot tradycyjnie rozpoczyna egzamin dojrzałości – zawsze budzą ogromne emocje.

„Czy warto kochać, jeśli przez miłość się cierpi? ” – to pytanie -temat rozprawki, jaką mieli do napisania maturzyści z języka polskiego. Nieliczni wybierali interpretację wiersza Zbigniewa Herberta. Wszyscy musieli zając się fragmentem „Lalka” Prusa. Nie zabrakło poleceń dotyczących języka portali społecznościowych.

Łatwa, a na dodatek sprawdziły się przewidywania, przynajmniej jednego tematu. Tak o pierwszym dniu egzaminu dojrzałości mówią absolwenci „Kopernika”.