MOPS wypłaca pieniądze dla niepełnosprawnych studentów

4 października 2020

Do 10 października radomscy studenci legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności mają czas na złożenie wniosków w programie „Aktywny samorząd”. Dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

O pieniądze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można ubiegać się na trzech płaszczyznach. Wsparcie dotyczy:)dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 tys. zł – dla uczestników zajęć w szkole policealnej lub kolegium; do 1.5 zł – dla pozostałych wnioskodawców; dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 tys.zł; opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 tys. zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony również o kwotę do 800 zł, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - SOW - możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest: posiadanie adresu poczty elektronicznej, posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy) - https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap; zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl.

- Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w MOPS przy ul. Limanowskiego 134 (parter) w godz. 7.30 do 15.30 oraz  za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP lub systemu SOW. Zasady programu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl - wyjaśnia rzeczniczka MOPS Justyna Piątek.

kat

Tags