• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rada

Nie odbędzie się planowana na 20 marca nadzwyczajna sesja radomskiej rady miejskiej. O przełożenie, ze względu na zagrożenie epidemiczne, posiedzenia wnioskował prezydent Radosław Witkowski. Nowy termin zostanie dopiero ustalony.

Kontrowersje wokół planów powołania Instytutu Miejskiego w Kamienicy Deskurów. Radni Prawa i Sprawiedliwości nadal nie zgadzają się na jego utworzenie. Przewodnicząca rady miejskiej zapewnia, że kwestia patrona nowej placówki kulturalnej jest „rzeczą mniej istotną”.

Prezydent złoży w poniedziałek autopoprawkę do projektu budżetu Radomia na 2020 rok – ustalili podczas dzisiejszej rozmowy m.in. przewodnicząca rady miejskiej Kinga Bogusz i Dariusz Wójcik, szef klubu radnych PiS z Radosławem Witkowskim. Otwiera to drogę do uchwalenia najważniejszego planu finansowego miasta.

– Nie będzie podwyżki cen za wywóz śmieci, poprzemy budżet – deklarują radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy odrzucili projekt zaproponowany przez prezydenta i od kilku tygodni prowadzą z nim negocjacje na temat kształtu planu finansowego miasta na 2020 rok.

„Elektronik” będzie mógł zająć drugie piętro w sąsiadującej z nim PSP nr 27 – zdecydowali radni. To tym bardziej ważne, że szkoła stara się o pozwolenie na przeprowadzenie międzynarodowej matury i potrzebne jej lepsze warunki do nauki.

Karol Gutkowicz, radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, zrzekł się mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu. Swoją decyzję tłumaczy względami osobistymi.

Czy w Radomiu od nowego roku wzrosną ceny wywozu śmieci? Decyzja miała zapaść podczas dzisiejszej sesji, ale radni Prawa i Sprawiedliwości ponownie sprzeciwili się podwyżce. – W tej sytuacji musimy znaleźć dodatkowe 15 mln zł w wydatkach bieżących miasta – tłumaczy wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Na obfitującej w obszerny porządek obrad sesji spotykają się dziś radomscy radni. Będą dyskutować m.in. o proponowanej przez prezydenta podwyżce cen za wywóz odpadów komunalnych, a także o przyszłorocznym budżecie miasta.

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji może rozstrzygnąć przetarg na dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej i stadionu przy ul. Struga. W środę późnym wieczorem radni zgodzili się, by w Wieloletniej Prognozie Finansowej Radomia zapisać dodatkowe 16 mln zł na realizację obiektów.

Radni PiS wstrzymali się od głosu podczas głosowania nad uchwałą, zgodnie z którą miasto przesunie pieniądze w Wieloletniej Prognozie Finansowej Radomia na lata 2019-2040, tak aby ich wystarczyło na dokończenie budowy RCS. Uchwała przeszła, ale prezydent nie będzie mógł zrealizować wszystkich, zaplanowanych ostatnio nowych inwestycji sportowych.