• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: zabytki

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 18 inwestycji z subregionu radomskiego. Kwota wsparcia to blisko milion złotych. Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku radni województwa przyznali 6 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie.

Na cmentarzu przy Limanowskiego rozpoczęły się prace renowacyjne dziewiętnastowiecznych nagrobków: Emilii z Wolskich Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich. Prowadzi je Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego wraz parafią św. Wacława.

Łaźnia zaprasza dzisiaj, 15 marca, o godz. 19 na wystawę „Uratować od zapomnienia – zabytki techniki z kolekcji Emila Trybuła”. Ekspozycja będzie prezentowana w Galerii przy ul. Traugutta 31/33. Wstęp wolny.

25 fragmentów macew, w tym 15 zawierających nazwiska zmarłych, trafiło do Resursy. Pochodzą z radomskiego cmentarza żydowskiego. Znawcy twierdzą, że to bardzo cenne zabytki. Po zbadaniu przez historyków znaleziska wrócą na kirkut.

Ponad 41 tys. zł zebrano podczas tegorocznej, trzydniowej kwesta na radomskiej nekropolii przy ul. Limanowskiego. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego dziękuje za wszystkie datki, które trafiły na odnowę zabytkowych nagrobków.

Kolejne zabytki w regionie radomskim zostaną zrewitalizowane dzięki pieniądzom z budżetu województwa mazowieckiego. Wśród obiektów, które będą poddane renowacji są głównie kościoły, ale także kamienica przy ulicy Moniuszki 18 w Radomiu. Na jej odnowienie samorząd przeznaczy 100 tys. zł.

11 projektów z regionu radomskiego dostanie dofinansowanie na remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych obiektów. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel kwotę 800 tys. zł. Obiekty, które zostaną poddane renowacji są wizytówką wielu miejscowości i mogą pochwalić się długoletnią historią.

Trzynaście zabytkowych obiektów w regionie radomskim – w tym rogatkę przy ul. Malczewskiego w Radomiu – będzie można poddać renowacji, dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Mazowsza. Dofinansowanie, o którym zdecydowali radni województwa to 900 tys. zł.

Dwa obiekty: Łaźnia przy ul. Żeromskiego 56 i rogatka przy ul. Malczewskiego będą remontowane. Miasto pozyskało na ten cel łącznie ponad 310 tys. zł z dotacji celowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego zaprasza w Wielką Sobotę, 31 marca w godz. 9 -14 na kolejną wielkanocną kwestę, z której zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na odnowę jednego z zabytkowych nagrobków na nekropolii przy ul. Limanowskiego.