• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: zabytki

Ponad 41 tys. zł zebrano podczas tegorocznej, trzydniowej kwesta na radomskiej nekropolii przy ul. Limanowskiego. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego dziękuje za wszystkie datki, które trafiły na odnowę zabytkowych nagrobków.

Kolejne zabytki w regionie radomskim zostaną zrewitalizowane dzięki pieniądzom z budżetu województwa mazowieckiego. Wśród obiektów, które będą poddane renowacji są głównie kościoły, ale także kamienica przy ulicy Moniuszki 18 w Radomiu. Na jej odnowienie samorząd przeznaczy 100 tys. zł.

11 projektów z regionu radomskiego dostanie dofinansowanie na remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych obiektów. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel kwotę 800 tys. zł. Obiekty, które zostaną poddane renowacji są wizytówką wielu miejscowości i mogą pochwalić się długoletnią historią.

Trzynaście zabytkowych obiektów w regionie radomskim – w tym rogatkę przy ul. Malczewskiego w Radomiu – będzie można poddać renowacji, dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Mazowsza. Dofinansowanie, o którym zdecydowali radni województwa to 900 tys. zł.

Dwa obiekty: Łaźnia przy ul. Żeromskiego 56 i rogatka przy ul. Malczewskiego będą remontowane. Miasto pozyskało na ten cel łącznie ponad 310 tys. zł z dotacji celowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego zaprasza w Wielką Sobotę, 31 marca w godz. 9 -14 na kolejną wielkanocną kwestę, z której zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na odnowę jednego z zabytkowych nagrobków na nekropolii przy ul. Limanowskiego.

Jak co roku w dzień Wszystkich Świętych odwiedzamy cmentarze, a na nich groby naszych bliskich i znajomych. Na wielu spotykamy kwestarzy zbierających pieniądze na renowacje nagrobków. Tak jest m.in. na zabytkowej nekropolii przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

Dzięki unijnym pieniądzom wykonane zostaną prace konserwatorsko-budowlane w obiektach sakralnych diecezji radomskiej. Zarówno te przeprowadzone w samym mieście, jak i w Chotczy Dolnej dostaną dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ponad 3 tys. zł. trafiło Wielką Sobotę do puszek Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego, który zorganizował po raz 12. wielkanocną kwestę na najstarszej nekropolii w Radomiu.